Tuuli Mattelmäki

Mattelmaki_speakers2016

TaT Tuuli Mattelmäki on Aalto-yliopiston tuote- ja palvelujärjestelmien muotoilun professori ja muotoilun laitoksen varajohtaja. Hän on tutkinut mm. yhteissuunnittelua ja muita osallistavia suunnittelumenetelmiä, joissa tuotteiden ja palveluiden käyttäjät otetaan mukaan niiden suunnitteluun alusta alkaen.

Mattelmäki johtaa ENCORE-tutkimusryhmää, joka tutkii mm. empaattisen muotoilun, ihmiskeskeisen ja kokemuksen suunnittelun kysymyksiä ja soveltaa niitä palvelumuotoiluun, organisaatiomuutoksiin, systeemiseen suunnitteluun ja sosiaaliseen muotoiluun.

Tuuli Mattelmäen puheenvuoron otsikko on ”Ihmisiä palveluverkostossa”.

Tuuli Mattelmäki, DA is associate professor of design, especially product service systems at Aalto University and vice head of the Department of Design at the university. Her research interests include co-design and other forms of participatory design.

Mattelmäki is the head of the ENCORE research group, which follows an empathic, human-centred and experience-driven design approach to service design, organisational change, systemic design and social design.

Tuuli Mattelmäki’s presentation is in Finnish.

https://people.aalto.fi/index.html?profilepage=isfor#tuuli_mattelmaki
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *