Tieto näkyväksi – Visualizing knowledge

Sivustoa päivitetään. Seuraava seminaari on toukokuussa 2017

The page is being updated. The next conference event will be in May 2017