Puhujaesittelyt ovat siinä muodossa, kuin ne aikanaan julkaistiin ja saattavat sisältää vanhentuneita tietoja.

The speaker presentations are in the form they were originally published and may contain outdated information.

FaridaVis_punainen_uusi

Farida Vis

Filosofian tohtori Farida Vis on vanhempi tutkija Sheffieldin yliopiston viestinnän laitoksella (Information School). Hänen erityisalaansa ovat sosiaalinen media, kriisiviestintä, datajournalismi sekä kansalaisyhteiskunnan ja median suhde.

Hän on kiinnostunut kansalaisjournalismista sekä siitä, kuinka ihmiset kommunikoivat paikallisissa ja globaaleissa kriisitilanteissa sanallisesti ja kuvallisesti sosiaalisessa mediassa. Vis johti The Guardian -lehden palkitun Reading the Riots -projektin tutkimusryhmää, joka pyrki selvittämään Englannissa 2011 puhjenneiden mellakoiden kulkua Twitter-viestien avulla. Hän on myös kirjoittanut useita akateemisia ja yleistajuisia julkaisuja, jotka käsittelevät datajaournalismia ja sosiaalista mediaa.

Farida Visin puheenvuoro on englanninkielinen.

Farida Vis (Ph.D.) is a Research Fellow in the Social Sciences in the Information School at the University of Sheffield. Her work is centrally concerned with researching social media, crisis communication, visual communication, data journalism and citizen engagement.

She is interested in citizen journalism and how people communicate with words and images through social media in relation to global and local crises. Vis led the academic team behind the The Guardians’s award-winning Reading the Riots project examining the UK 2011 riot tweets on Twitter.  She is regularly publishes on her research relating to data journalism and social media.

Farida Vis’ topic is “What do data visualizations want?”, relating to her current research project.

http://researchingsocialmedia.org http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots

twitter: @flygirltwo

heikki_mannila_vararehtori_sininen

Heikki Mannila

Seminaarin avajaissanat lausuu Suomen Akatemian pääjohtaja, tietojenkäsittelytieteiden tohtori Heikki Mannila. Pitkään tietojenkäsittelytieteen professorina toiminut Mannila on tutkijanurallaan erikoistunut algoritmeihin, tiedonlouhintaan ja data-analyysiin etenkin tietokonelingvistiikan sekä laskennallisen biologian ja paleontologian aloilla ja julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita näistä aiheista.

Mannilan avajaispuheenvuoron teemana on käytettävän ja saavutettavan tiedon merkitys yhteiskunnassa.

Professor Heikki Mannila (Ph.D.) is the President of the Academy of Finland. His research at Aalto University’s department of Information and Computer Science focuses on algorithms, data mining and data analysis, particularly relating to the fields of computational biology, paleontology and linguistics. He is the author of numerous papers relating to these subjects.

Mannila will open the seminar with a presentation on the importance of usable and accessible data.

Heikki Mannila’s talk is in Finnish.

jerthorp_punainen

Jer Thorp

Jer Thorp on newyorkilainen taiteilija ja opettaja. Hän on kotoisin alkujaan Vancouverista, Kanadasta ja hänen akateeminen taustansa on genetiikan parissa.

Thorpin useasti palkitut työt käyttävät tiedon visualisoinnin menetelmiä tieteen, taiteen, datan ja kulttuurin teemojen käsittelyyn. Hän on osallistunut näyttelyihin eri puolilla maailmaa ja hänen työnsä ovat olleet näkyvästi esillä lukuisten arvostettujen julkaisujen kuten The Guardianin, Scientific Americanin, The New Yorkerin ja Popular Sciencen sivuilla.

Tällä hetkellä Thorp työskentelee ”data artist in residence” -tittelillä New York Timesissa. Hän on New Yorkin yliopiston dosentti ja opettaa koulun vuorovaikutteisen telekommunikaation koulutusohjelmassa.

Jer Thorpin puheenvuoro on englanninkielinen.

Jer Thorp is an artist and educator with a background in genetics from Vancouver, Canada, currently living in New York.

His award-winning software-based works often use information visualization to treat subjects relating to science, data, art and culture. His works have been exhibited worldwide and have featured in magazines like The Guardian, Scientific American, The New Yorker, and Popular Science.

He is currently Data Artist in Residence at the New York Times, and is an adjunct Professor in New York University’s ITP program.

Jet Thorp’s presentation topic is “Near/Far”.

http://blog.blprnt.com

twitter: @blprnt

kimmovehkalahti_sininen

Kimmo Vehkalahti

Valtiotieteiden tohtori Kimmo Vehkalahti on soveltavan tilastotieteen dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän on Suomen Tilastoseuran esimies eli puheenjohtaja.

Vehkalahti on erikoistunut tilastolliseen tietojenkäsittelyyn ja visualisointiin erityisesti yhteiskuntatieteiden parissa. Hän on paitsi tuottelias tutkija, myös pidetty ja palkittu opettaja, jonka vetämä tilastotieteen johdantokurssi kuuluu koko yliopiston suosituimpiin yksittäisiin kursseihin. Vehkalahti on aktiivisesti mukana myös avoimen lähdekoodin Muste-ohjelmiston kehittämisessä.

Vehkalahden aiheena on ”Tilastollisen vaihtelun ilmentäminen”

Kimmo Vehkalahti (Ph.D.) is an adjunct professor of applied statistics and lecturer at University of Helsinki Department of Social Research. He is also the president of Finnish Statistical Society.

His speciality is statistical computing and visualization, especially in the context of the social sciences. He is not only a profilic scientific publisher but also an educator very popular with his students. Vehkalahti is also a contributor to the open source software Muste.

Kimmo Vehkalahti’s talk is in Finnish.

http://www.helsinki.fi/~kvehkala/

moritzstefaner_punainen

Moritz Stefaner

Moritz Stefaner on vapaa visualisointi- ja käyttöliittyymäsuunnittelija joka asuu Lilienthalissa, Saksassa. Hänen koulutustaustansa on kognitiotieteissä ja käyttöliittymäsuunnittelussa.

Stefaner on erityisen kiinnostunut tiedon visualisoinnin estetiikasta sekä monimutkaisten ilmiöiden kuten suurten ihmisyhteisöjen toiminnan visualisoinnista. Hänen töitään on esitetty laajalti mm. SIGGRAPH- ja Ars Electronica -tapahtumissa.

Stefaner on ollut mukana kirjoittamassa useita mm. O’Reilly- ja Springer-kustantamoiden julkaisemia kirjoja ja luennoi säännöllisesti visualisoinneista. Hän oli myös tämän vuoden Malofiej-uutisgrafiikkakilpailun tuomariston jäsen.

Moritz Stefanerin puheenvuoro on englanninkielinen.

Moritz Stefaner is a freelance designer of data visualizations and user interfaces, living in Lilienthal, Germany. He has backgrounds in cognitive science and interface design.

He is particularly interested in the aesthetics of information visualization and visualization of complex phenomena, such as those relating to large-scale human activity. His works have been featured in numerous shows like SIGGRAPH and Ars Electronica.

He has co-authored books for publishers like O’Reilly and Springer and lectures frequently on visualization. He was also a member of the jury at this years’ Malofiej news graphics awards.

Moritz Stefaner’s talk is titled “Adventures in data visualization”. He will report from his practice as a Truth and Beauty Operator, and shed some light on the design process behind emoto, a recent data art project for the Olympic Games. He will also report on the results of the first Open Data Cooking workshop on the two days before the conference, which explored the manifold ways of culinary data expressions.

http://moritz.stefaner.eu/ http://well-formed-data.net/

twitter: @moritz_stefaner

ahonen-rainio_sininen

Paula Ahonen-Rainio

Tekniikan tohtori Paula Ahonen-Rainio on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella. Hänen alanaan on geoinformatiikka ja kartografia eli sijainniltaan tunnetun paikkatiedon mallintaminen ja käyttö, karttojen suunnittelu ja visuaalinen analyysi. Hän on erityisesti kiinnostunut tiedon jäsentämisestä ja sen suhteesta ihmisen havaintoprosessiin ja visuaalisen esittämisen keinoihin. Hän ohjaa tällä hetkellä tutkimuksia, jotka käsittelevät mm. visuaalisesti ruuhkautuvia webbikarttoja ja aikaan sidotun paikkatiedon esittämistä.

Ahonen-Rainio puhuu aiheesta ”Kun tiedolla on sijainti – kartan mahti ja sen rajat”

Paula Ahonen-Rainio (D.Tech.) works as a lecturer at Aalto University’s Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics. Her area of expertise is cartography and visualization of geoinformation, that is, modelling and use of spatial data, map design and visual analysis. She is interested in structuring of information, visual overload on map mashups and presentation of spatio-temporal data.

Paula Ahonen-Rainio’s talk is in Finnish.

Rob_Waller_punainen

Rob Waller

Readingin yliopistossa typografian ja kielen suhteesta tohtoriksi väitellyt Rob Waller on pitkän linjan informaatiomuotoilija, tutkija ja opettaja. Nykyisin hän johtaa Lontoossa toimivaa Simplification Centreä, pääosin vapaaehtoisvoimin toimivaa järjestöä, joka pyrkii edistämään julkisen viestinnän selkeyttä.

Hän on tutkinut erityisesti kielen ja muotoilun välistä vuorovaikutusta sekä sitä, kuinka selkoviestintä voi helpottaa funktionaalisen lukutaidon puutteesta kärsivien luetunymmärtämistä.

Waller on aiemmin toiminut Readingin yliopistossa typografian ja graafisen viestinnän opettajana. Hän kuuluu myös vertaisarvioidun Information Design Journal -julkaisun perustajiin ja toimi aiemmin sen toimittajana. Wallerin perustama Information Design Unit oli Iso-Britannian suurin informaatiomuotoilualan yritys siihen asti kunnes WPP-mainostoimisto osti sen vuonna 2001.

Rob Wallerin puheenvuoro on englanninkielinen.

Rob Waller (Ph.D.) is an experienced information designer, researcher and educator. He coordinates the Simplification Centre, London – a not-for-profit organisation of volunteer designers and writers who advocate and demonstrate clearer public information.

His work explores the relationship between language and design, and how simplified communications can address the problem of poor functional literacy.

Waller has previously taught typography and graphic communication at the University of Reading, where he did his doctorate on the relation between typography and language. He is also the founder and past editor of the Information Design Journal. Information Design Unit, a company co-founded by Waller, was the UK’s largest information design agency until being acquired by WPP in 2001.

Rob Waller’s talk is titled “Typographic visualisation to simplify complex information”.

http://www.robwaller.org/

passera_haapoja-punainen

Stefania Passera & Helena Haapio

Stefania Passera on tutkija ja jatko-opistelija Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Passera kuuluu monitieteelliseen MIND-tutkimusryhmään, jossa hän tutkii sopimusten visualisointia. Hän on taustaltaan graafinen suunnittelija.

Passera on tutkinut erityisesti sitä, miten visuaalisen viestintä ja visuaaliset prototyypit voivat edistää luovaa ajattelua ja auttaa niin bisnesprosessien kuin sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Hän on kehittänyt käyttäjäkeskeisiä sopimusasiakirjojen visualisointeja yhteistyössä useiden suomalaisten yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa.

Helena Haapio on helsinkiläinen juristi, yrittäjä ja sopimusvalmentaja. Hän auttaa yrityksiä käyttämään sopimuksia liiketoiminnan kehittämisen välineenä ja välttämään niiden avulla oikeudellisten ongelmien syntymistä jo ennakolta. Hän tutkii sopimusten visualisointia osana väitöskirjatutkimustaan Vaasan yliopistossa. Haapio on kirjottanut useita sopimusoikeutta käsitteleviä kirjoja. Ennen Lexpert-yrityksensä perustamista hän toimi Wärtsilän konsernijuristina.

Haapion mielestä sopimukset ovat liian tärkeitä jätettäväksi juristeille. Yhdessä Passeran kanssa hän pyrkii tuomaan visualisoinnit osaksi tätä toistaiseksi tekstikeskeistä maailmaa ja mullistaa sen, miten viestimme, suunnittelemme ja ymmärrämme sopimukset.

Passeran ja Haapion esitys on englanninkielinen.

Stefania Passera is a researcher and doctoral student at Aalto University School of Science, where she is part of the multidisciplinary MIND Research Group, currently working on contract visualization. Her background is in graphic design.

She has investigated how design methods of visual communication and prototyping can facilitate creative thinking and improve both business and societal innovation processes.  Passera has been working with private and public organizations in Finland on the development of user-centered visual contract documents.

Helena Haapio is a lawyer, entrepreneur, and contract coach based in Helsinki. She helps companies use contracts to achieve better business results and stay out of legal trouble. She does research on contract visualization as part of her Ph.D at the University of Vaasa.  Haapio has authored several books on contract law. Before founding Lexpert Ltd, she served as in-house legal counsel for Wärtsilä Group. 

For Haapio, contracts are too important to be left to the lawyers alone. Together with Passera she seeks to introduce visualization in this word-dominated domain and revolutionize the way contracts are communicated, designed, and perceived.

Passera’s and Haapios’s presentation “The quest for clarity in contracts: time for a visual turn” will introduce their latest research and experiments on contract visualization.

http://www.lexpert.com/en/visualisation http://stefaniapassera.com/

Terike-Haapoja-sininen

Terike Haapoja

Terike Haapoja on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen työnsä ovat videoita, installaatioita ja performansseja jotka hyödyntävät innovatiivisin tavoin uusia välineitä ja teknologioita.

Haapoja työskentelee usein muiden alojen asiantuntijoiden kanssa viestintävälineiden rajat ylittävissä projekteissa. Hän on ollut mukana laatimassa myös visualisointiprojekteja, kuten esimerkiksi Hiilipuun, verkkosivuston joka kuvaa reaaliaikaisesti kuinka Hyytiälän metsäasemalla Pohjois-Savossa sijaitseva mänty sitoo hiiltä ilmakehästä ja selittää biologisia ja fysiologisia prosesseja joiden ansiosta puut toimivat hiilinieluina.

Terike Haapoja is a visual artist, working and living in Helsinki, Finland. Her work consists of videos, installations and performance projects, characterized by the innovative use of new media and new technlogy. 

Her work often includes collaboration with professionals from other fields of studies and are not bound to any specific medium. She has also worked on data visualization projects such as Hiilipuu that shows the real-time carbon flow of a pine tree at a field measurement station in Hyytiälä, Eastern Finland.

Terike Haapoja’s presentation is in Finnish.

http://www.terikehaapoja.net/ http://www.hiilipuu.fi/

tuomas_siitonen_sininen

Tuomas Siitonen

Tuomas Siitonen on helsinkiläinen arkkitehti ja graafinen suunnittelija. Hän toimii tuntiopettajana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella ja kirjoittaa kaupunkitilasta ja sen teoriasta. Tällä hetkellä hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat kotitilat, place-making eli tyhjien alueiden, rakennusten ja tilojen otto uuteen käyttöön sekä väliaikaisten tilojen ja tilainstallaatioiden suunnittelu.

Tuomas Siitosen puheenvuoron otsikko on ”Meniköhän perille? – kaksi casea tiedon havainnollistamisesta”

Tuomas Siitonen is an architect and graphic designer based in Helsinki, Finland. He also lectures at the Department of Architecture at Aalto University School of Arts, Design and Architecture and writes about urban spaces on a more theoretical level. At the moment his special interests lie in domestic spaces, place-making and design of temporary spaces and installations.

Tuomas Siitonen’s talk is in Finnish.

http://tuomassiitonen.fi/

twitter: @tsiit

ville_tietavainen_sininen

Ville Tietäväinen

Ville Tietäväinen on helsinkiläinen sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hän on koulutukseltaan arkkitehti.

Useita arvostettuja palkintoja voittanut Tietäväinen palkittiin keväällä 2012 Sarjakuva-Finlandialla laajaan journalistiseen tutkimustyöhön perustuvasta Näkymättömät kädet -sarjakuvaromaanistaan joka kertoo paperittomien siirtotyöläisten elämästä Espanjassa.

Tietäväisen aiheena on ”Kertova kuva”

Ville Tietäväinen is a cartoonist, illustrator and graphic designer from Helsinki, Finland. His educational background is in architecture.

His extensively researched graphic novel Näkymättömät kädet (Invisible Hands), realistically portraying the life of illegal immigrants in Spain was recently awarded with the national Sarjakuva-Finlandia prize.

Ville Tietäväinen’s talk is in Finnish.

http://linjamiehet.fi/villetietavainen/

yannick_assogba_punainen

Yannick Assogba

Yannick Assogba toimii tutkijana IBM:n tutkimuskeskuksessa Cambridgessa, Bostonin lähellä Yhdysvalloissa. Hänen erityisalaansa ovat uudet tiedon visualisoinnin menetelmät sekä visuaaliset käyttöliittymät ja hän on ollut mukana kehittämässä IBM:n ManyBills-ohjelmistoa.

Lopputyönään MIT:n Media Arts and Sciences -koulutusohjelmassa hän kehitti työkaluja fyysisesti useassa paikassa työskentelevien työyhteisöjen sisäisen yhteistyön helpottamiseen ja tiedon visualisoinnin menetelmiä netti-identiteetin ja sosiaalisen viestinnän tarpeisiin.

Assogba on myös työskennellyt taiteellisissa projekteissa jotka yhdistävät dynaamisesti muuttuvia typografisia elementtejä reaaliaikaiseen performanssiin.

Yannick Assogban puheenvuoro on englanninkielinen.

Yannick Assogba is a Research Developer at IBM Research in Cambridge, MA, working on the design of novel data visualizations and visual interfaces, including the Many Bills visualization platform.

His graduate work at the MIT Media Lab included developing tools for cooperation within physically distributed developer communities, and data visualization to support online identity and social communication.

Assogba has also worked on artistic projects integrating dynamic typography with real time human performance.

Yannick Assogba’s talk is titled “Visualizing you and me”.

http://clome.info/

twitter: @tafsiri