Puhujaesittelyt ovat siinä muodossa, kuin ne aikanaan julkaistiin ja saattavat sisältää vanhentuneita tietoja.

The speaker presentations are in the form they were originally published and may contain outdated information.

Alberto Cairo

Alberto Cairo

Alberto Cairo toimii infografiikan ja visualisoinnin professorina Miamin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hänen kirjoittamansa The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization (Peachpit/Pearson Education, 2012) on informaatiografiikan ja graafisen journalismin perusteos jota käytetään kurssikirjana suomalaisessakin alan opetuksessa. Cairo on aiemmin toiminut grafiikkatoimituksen päällikkönä El Mundo -lehdessä Espanjassa (vuosina 2000–2005) sekä Editora Globo -lehdessä Brasiliassa (2010–2011), sekä professorina UNC Chapel Hill -yliopistossa. Hän on toiminut konsulttina ja toteuttanut työpajoja ja koulutustilaisuuksia oppilaitoksissa ja tiedotusvälineissä yli 20 eri maassa.

Hänen Knight Center for Journalism in the Americas -keskukselle viime talvena järjestämänsä kaksi infografiikan verkkokurssia keräsivät yhteensä yli 7 000 osallistujaa n. eri 140 maasta.

Cairo on myös aktiivinen bloggaaja ja verkkokeskustelija, jolla on lähes 10 000 Twitter-seuraajaa.

Alberto Cairon puheenvuoro on englanninkielinen.

Alberto Cairo is a professor of infographics and visualization at the University of Miami. He is the author of The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization (Peachpit/Pearson Education, 2012), one of the most acclaimed books about information graphics and visual journalism. He has previously worked as the director of infographics at El Mundo in Spain (2000–2005) and Editora Globo in Brazil (2010–2011), and as a professor at the University of North Carolina at Chapel Hill.

He has organized workshops and consulting programs with educational institutions and news organizations in more than 20 countries. His two massively open online courses (MOOCs) for the Knight Center for Journalism in the Americas last winter gathered over 7,000 participants from some 140 countries.

Cairo is also an active blogger and online commentator with close to 10,000 Twitter followers.

Alberto Cairo’s talk is titled “The Insightful Art”. To be successful, a visual representation of information (a map, a graph, a chart, a diagram) needs to be beautiful and functional, but it also needs to be insightful. Designers, journalists, and developers should not be limited to “just” show their data, but must try to put those data in context, label them, highlight what is most important in them, and even convey their meaning by means of stories. This presentation will offer some key ideas to be successful at this.

http://www.thefunctionalart.com https://twitter.com/albertocairo

FrederikRuys

Frédérik Ruys

Frédérik Ruys on hollantilainen informaatiomuotoilija. Hän pyörittää omaa Vizualism-yritystään ja kuuluu vuodesta 2008 asti vuosittain pidetyn infografiikka-aiheisen Infographics Congres -seminaarin järjestäjiin. Hän toimii myös datajournalistina VPRO-yleisradioyhtiön palveluksessa, missä hänen tunnetuimpiin töihinsä lukeutuu palkittu Nederland van Boven (Alankomaat ilmasta) -dokumenttisarja.

Ruys on pidetty ja suosittu luennoitsija ja seminaaripuhuja. Hän kuului myös maailman arvostetuimman infografiikkakilpailu Malofiejin tämänvuotiseen tuomaristoon.

Frédérik Ruysi__n puheenvuoro on englanninkielinen.

Frédérik Ruys is a Dutch information designer. Besides running his own design agency Vizualism he is one of the organizers of the Infographics Congres, held annually since 2008. He also works as a data journalist for the Dutch public broadcaster VPRO, where he has worked especially on the award-winning Nederland van Boven (Netherlands from Above) documentary TV series. 

Ruys is a popular and respected teacher and conference speaker. He was also a member of the jury at this year’s Malofiej awards.

http://www.vizualism.com http://www.infographics.eu https://twitter.com/fruys

Hannu Kyyriäinen

Hannu Kyyriäinen

Suomen Kuvalehden Hannu Kyyriäinen on infografiikkaan erikoistunut graafinen suunnittelija. Hänen tekemänsä visualisointi Palestiinan aluemenetyksistä palkittiin ensimmäisenä suomalaisena työnä pronssimitalilla arvostetussa Malofiej-kilpailussa keväällä 2013. Hän on koulutukseltaan taiteen maisteri Lapin yliopistosta ja työskennellyt sen jälkeen uutisgraafikkona sanomalehti Kalevassa ja Aamulehdessä.

Tällä hetkellä Kyyriäinen tekee grafiikkaa Suomen Kuvalehdelle ja Tekniikan Maailmalle.

Visual journalist Hannu Kyyriäinen currently works for the Finnish magazines Suomen Kuvalehti and Tekniikan Maailma. His Shrinking Palestine feature for the magazine is the only Finnish graphic so far to have been awarded a bronze medal at the prestigious Malofiej competition.

Hannu Kyyriäinen’s talk is in Finnish.

http://www.flickr.com/photos/65674828@N07

JuhaNurminen

Juha Nurminen

Tieto näkyväksi -seminaarin avaa John Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Juha Nurminen. Hänen kiinnostuksensa kohteena on tiedon monipuolinen hyödyntäminen niin yrityselämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Ympäristön tilan ja luonnontieteellisen tutkimuksen havainnollistaminen, julkistaminen ja sen hyödyntäminen on hänen sydäntään lähellä.

Mm. Vuoden maineteko -palkinnolla ja valtion tiedonjulkistamispalkinnolla huomioitu Nurminen vastaa myös vuonna 2004 perustetusta Puhdas Itämeri -hankkeesta, joka sai alkunsa hänen aloitteestaan ja jonka toimintaa hän on tukenut merkittävällä lahjoituksella. Nurmisen aloitteesta käynnistettiin myös Tankkeriturva-hanke, jossa navigaatiotiedon käsittelyllä ja kommunikoinnilla on keskeinen asema. Parhaillaan Nurminen valmistelee vaimonsa tietokirjailija Marjo Nurmisen kanssa kirjaa maailmankartan kulttuurihistoriasta mm. tieteen, taiteen, kaupan, politiikan ja diplomatian näkökulmasta.

Juha Nurminen is the chairman of the John Nurminen Foundation. His interests include evidence-based decision making in both business and society, and promoting environmental science and its findings. He has won several prestigious awards for his life’s work, including the Clean Baltic Sea initiative he founded in 2004. Currently he is working on a book about the cultural history of early world maps together with his wife, non-fiction writer Marjo Nurminen

Juha Nurminen’s talk is in Finnish.

http://www.juhanurminen.fi http://www.puhdasitameri.fi

KimRees

Kim Rees

Kim Rees on Portlandissa, Yhdysvalloissa toimivan kymmenhenkisen Periscopic-suunnittelutoimiston perustaja. Toimisto on erikoistunut yhteiskunnallisten ja ympäristöteemojen käsittelyyn. Se auttaa yrityksiä, järjestöjä ja julkishallintoa lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä ja tuomaan tunnetuksi niiden toiminnan kannalta keskeisiä teemoja visuaalisesti esitettyjen ”datatarinoiden” avulla. Periscopicin töiden aiheita ovat mm. taloudellinen epätasa-arvoisuus, rikollisuus, terveys ja kestävä kehitys. Heidän tunnuslauseensa onkin ”do good with data – parannetaan maailmaa datan avulla.”

Periscopic toimii Yhdysvaltain parlamentin yhteydessä toimivan taloustutkimuslaitoksen, Congressional Budget Officen neuvonantajina tiedon visualisointiin liittyvissä kysymyksissä. Heidän töitään on esitelty mm. New Yorkin modernin ja nykytaiteen museossa MoMAssa.

Rees itse on tunnettu hahmo visualisointipiireissä ja toiminut puhujana hyvin monissa alan merkittävimmistä seminaareista kuten Strata, VisWeek, Visualized sekä Tableau user conference. Hän on julkaissut useita teknisiä artikkeleita Parsons Journal of Information Mapping -journaalissa ja toimii vierailijabloggajana mm. tunnetuissa Infosthetics- ja Flowing Data -blogeissa.

Kim Reesin puheenvuoro on englanninkielinen. Kim Rees is a founding partner of the design agency Periscopic, located in Portland, USA and currently employing ten people. They are a “socially-conscious” data visualization firm who help companies and organizations promote information transparency and public awareness with data stories. Lot of their work deals with themes such as inequality, crime, health and sustainability. Accordingly, their slogan is: “do good with data.”

Periscopic advises the Congressional Budget Office and their work has been featured in New York’s MoMA museum.

Rees is a prominent member of the data visualization community who has presented at many of the key industry conferences, such as Strata, VisWeek, Visualized and Tableau user conference. She has published papers in Parsons Journal of Information Mapping and is a guest blogger for Infosthetics and Flowing Data.

http://www.periscopic.com/https://twitter.com/krees

KirsikkaV

Kirsikka Vaajakallio

Diagonal-suunnittelutoimistossa palvelumuotoilijana ja Aalto-yliopistolla tutkijana toimiva taiteen tohtori Kirsikka Vaajakallio on kiinnostunut käyttäjäkeskeisestä muotoilusta ja suunnittelupeleistä (design games). Hänen väitöskirjansa Design games as a tool, a mindset and a structure on ensimmäinen suunnittelupelejä käsittelevä suomalainen väitöskirja. Vaajakallio on soveltanut tutkimustuloksiaan käytäntöön mm. 365 Wellbeing -hankkeessa Kauniaisten Villa Breda -palvelukeskuksen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.

Doctor of Arts Kirsikka Vaajakallio works as a service designer at design agency Diagonal and as a researcher at Aalto University. Her interests include user-centred design methods and design games. The framework for creative collaboration first presented in her thesis Design games as a tool, a mindset and a structure is currently being put to use in designing the 365 Wellbeing project which is redesigning the Villa Breda service campus in Kauniainen, a municipality in the Helsinki region.

Kirsikka Vaajakallio_s talk is in Finnish._

http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/people/active-members/kirsikka-vaajakallio/

LeenaSaraste

Leena Saraste

Valokuvaaja, filosofian tohtori Leena Saraste on toiminut taiteellisen ja journalistisen työnsä ohessa pitkään opettajana, tutkijana ja koulutuksen suunnittelijana. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita, esseitä ja kirjoja, joista esimerkiksi Valo, muoto vai elämä ja Valokuva, muisto – viesti – taide ovat suomalaisen valokuvakirjallisuuden keskeisiä teoksia. Luennoissa ja julkaisuissa Saraste on käsitellyt mm. valokuvan historiaa, valokuvaa tieteellisen tutkimuksen välineenä sekä valokuvan ja todellisuuden monimuotoista suhdetta. Saraste on voittanut useita merkittäviä palkintoja, mm. valokuvataiteen valtionpalkinnon kahdesti (1981 ja 2004).

Photographer, Leena Saraste (PhD) is an award-winning artist and photojournalist, as well as a teacher and researcher. She has published a wide variety of articles, essays and books, many of which are considered classics of Finnish photography writing. In her lectures and publications Saraste has discussed topics such as history of photography, photography as a means of scientific investigation and the complicated relationship of photography to reality.

Markku Mikkola-Roos

Markku Mikkola-Roos

Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos työskentelee Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiyksikössä erityisalanaan lintujen suojelu. Mikkola-Roos kertoo esityksessään eläinten tunnistusoppaissa käytettävien tunnistuskuvien ominaisuuksista ja erityispiirteistä otsikolla ”Varesvuo vai von Wright? Lintujen kuvailun ja tunnistamisen vaikeudesta”.

Senior researcher Markku Mikkola-Roos works at the Finnish Environment Institute’s biodiversity unit. His area of expertise is endangered bird species. Mikkola-Roos will talk about field guides and the identification pictures within that are used to identify animal species.

Markku Mikkola-Roos’ talk is in Finnish.

Thomas Molén

Thomas Molén

Thomas Molén on ruotsalainen graafinen journalisti. Hän valmistui 1994 Mälardalenin korkeakoulun infografiikan koulutusohjelmasta ja on työskennellyt sen jälkeen graafikkona ja kuvittajana ruotsalaisissa sanomalehdissä, ensin Dagens Nyheterissä ja viimeiset 13 vuotta Svenska Dagbladetissa. Hän toimii myös freelance-kuvittajana ja -kartantekijänä.

Molén on voittanut useita palkintoja SND- ja Malofiej-kilpailuissa, mukaanlukien Malofiejin pääpalkinnon vuonna 2010 euroviisujen äänestyskäyttäytymistä havainnollistavalla grafiikallaan.

Infografiikkanörtiksi itsensä ylpeästi määrittelevä Thomas on myös aktiivinen Lego- ja elokuvaharrastaja.

Thomas Molénin puheenvuoro on englanninkielinen.

Visual journalist Thomas Molén started his career in 1994 after graduating from Mälardalen University. He first worked at the Swedish newspaper Dagens Nyheter and for the last 13 years he has worked at Svenska Dagbladet (SvD), another newspaper. He also works as a freelance illustrator and mapmaker.

Molén has won several medals in SND and Malofiej, including the Malofiej grand prix in 2010 for his feature about Eurovision Song Contest voting patterns.

Thomas is also an avid Lego fan and film buff, and proud to be called an infographics nerd.

Tuomas

Tuomas Peltomäki

Tuomas Peltomäki on Helsingin Sanomien toimittaja. Keväällä 2013 hän julkaisi paljon huomiota herättäneen datajournalistisen juttusarjan suomalaiseen politiikkaan ulkopuolelta vaikuttavista etujärjestöistä ja näiden ”asiantuntijoista”. Artikkelisarjaa varten eduskunnan ja ministeriöiden kuuntelemat tuhannet lobbarit kaivettiin esille satojen tuhansien nimien datasta. Sen jälkeen ne verkostoanalysoitiin, visualisoitiin ja esitettiin lukijoille myös interaktiivisesti.

Tuomas Peltomäki is a journalist at Helsingin Sanomat, the largest newspaper in the Nordic countries. In 2013 he produced a data journalistic article series about lobbying in the Finnish politics, often guised as ”expert opinion”. For the series his team created a network analysis and visualizations based on the dataset of expert hearigs in the parliament and various ministries.

Tuomas Peltomäki’s talk is in Finnish.

http://tuomaspeltomaki.fi https://twitter.com/tuomaspeltomaki