Puhujaesittelyt ovat siinä muodossa, kuin ne aikanaan julkaistiin ja saattavat sisältää vanhentuneita tietoja.

The speaker presentations are in the form they were originally published and may contain outdated information.

Harald Arnkil

Harald Arnkil

Harald Arnkil on suomalainen kuvataitelija, opettaja ja väritutkija. Hän on toiminut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väriopin opettajana 1987–90 ja lehtorina vuodesta 1990. Arnkil on korkeakoulun yhteisen opetuksen yksikön johtaja.

Hänen vuonna 2007 julkaistu kirjansa Värit havaintojen maailmassa on maailmanlaajuisestikin katsoen erittäin merkittävä oppikirja värien käytöstä kuvailmaisun välineenä taiteessa, muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Arnkil oli vuosina 2010–11 jäsenenä pohjoismaisessa tutkimusprojektissa SYN-TES: Human Colour and Light Synthesis – Towards a Coherent Field of Knowledge.

Arnkil on Suomen väriyhdistyksen perustajajäsen.

Hänen puheenvuoronsa otsikko on ”Väriä ja hälyä”.

Harald Arnkil  is a Finnish artist, colorist and color researcher. He has been a tenured lecturer in color studies at Aalto University School of Arts, Design and Architecture since 1990.

His book Colours in the Visual World (2007/2013) is one of the best and most important textbooks ever published about the use of color in art, design and architecture. During 2010–11 Arnkil was a member of the Nordic two-year research project SYN-TES: Human Colour and Light Synthesis – Towards a Coherent Field of Knowledge.

Arnkil is a founder and vice-president of the Finnish Color Association.

Harald Arnkil’s talk is in Finnish.

https://people.aalto.fi/index.html?language=english&person=harald_arnkil http://www.researchgate.net/profile/Harald_Arnkil

Jan Willem Tulp

Jan Willem Tulp

Jan Willem Tulp on hollantilainen datalähtöisiin projekteihin erikoistunut kokemusmuotoilija. Hänen erikoisalaansa ovat monimutkaisten ilmiöiden ja aineistojen kuvaaminen vuorovaikutteisten ja painettujen visualisointien kautta.

Oman TULP interactive -yrityksensä kautta työskentelevän Tulpin asiakkaita ovat mm. Scientific American ja Popular Science -lehdet, Unicef, UNESCO, Haagin kaupunki, Amsterdamin lentokenttä ja Philips-yhtiö. Hänen töitään on esitelty lukuisissa kokoomateoksissa sekä museoissa eri puolilla maailmaa. Hän on myös toiminut mm. Malofiej-infografiikkakilpailun sekä Yhdysvaltain National Science Foundationin visualisointikilpailun tuomarina.

Jan Willem Tulpin puheenvuoro on englanninkielinen.

Jan Willem Tulp is a data experience designer from The Netherlands. He helps organizations by making complex phenomena understandable by creating beautifully crafted data visualizations. 

His company TULP interactive works for clients such as Scientific American magazine, Popular Science magazine, Unicef, UNESCO, local government of Den Haag, Amsterdam Airport Schiphol and Philips, and his work has been featured in several books and museums around the world.

Tulp has been a judge for several visualization contests, such as Malofiej (Spain) and National Science Foundation (USA).

http://tulpinteractive.com https://twitter.com/JanWillemTulp

jan_wolski

Jan Wolski

Jan Wolski on arkkitehti ja datavisualisoija. Hän on työskennellyt kaupunkisuunnittelun kehittämisen ja siihen liityvän tiedon visuaalisen esittämisen parissa. Viime vuosina hän on keskittynyt interaktiivisten datavisualisointien luomiseen osana datajournalismia ja mobiiliapplikaatioita.

Wolski on valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa hän on myöhemmin opettanut kaupunkisuunnittelua ja datavisualisointia. Hän toimii osana interaktiivista datavisualisointia esiintuovaa INT-VIS-HEL -ryhmää, joka järjestää aiheeseen liittyviä tapaamisia ja työpajoja.

Wolskin suunnittelema Rakennettu Helsinki 1812–2012 -visualisointi voitti avoimen data sovelluskilpailu Apps4Finlandin visualisointisarjan pääpalkinnon vuonna 2013.

Jan Wolski is an architect and data designer. He has worked with urban planning R&D and its associated field of visual presentation of information. During the past few years he has focused his work on interactive data visualization as part of data journalism and mobile applications.

Wolski is an alumni of Aalto university, where he has later taught urban planning and data visualization. He is one of the founders of the INT-VIS-HEL group, which organizes interactive visualization themed meetups and workshops.

His Rakennettu Helsinki 1812–2012 won the visualization category in the 2013 Apps4Finland competition.

Jan Wolski’s talk is in Finnish.

http://www.wolski.fi https://twitter.com/jan_wolski

Juhani Pallasmaa

Juhani Pallasmaa

Juhani Pallasmaa on arkkitehti ja Aalto-yliopiston (ent. Teknillinen korkeakoulu) arkkitehtuurin emeritusprofessori. Hän perusti oman arkkitehtuuritoimistonsa vuonna 1983. Pallasmaa on toiminut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun edeltäjän, Taideteollisen opiston rehtorina, Rakennustaiteen museon johtajana sekä TKK:n arkkitehtuurin laitoksen johtajana. Hän on opettanut lukuisissa muissa yliopistoissa ja toiminut vierailevana professorina mm. Yalen, Washingtonin, Virginian ja Illinois’n yliopistoissa.

Pallasmaa on kirjoittanut 45 kirjaa 350 esseetä, joita on käännetty yli 30 eri kielelle. Hän on SAFAn, AIA:n ja RIBAn kunniajäsen, IIA:n akateemikko sekä viiden eri yliopiston kunniatohtori Suomessa, Virossa, USA:ssa sekä Romaniassa.

Juhani Pallasmaan puheenvuoro on englanninkielinen.

Juhani Pallasmaa is an architect and professor emeritus of architecture, Aalto University (previously Helsinki University of Technology). He established his own architect’s office in 1983. He has served as the rector of the Institute of Industrial Design, director of the Museum of Finnish Architecture, and dean of the School of Architecture, Helsinki University of Technology. He has taught and lectured in numerous other universities around the world, including visiting professorships at Yale University, Washingon University, University of Virginia, University of Illinois, and others.

Pallasmaa has published 45 books and 350 essays, and his writings have been translated into over 30 languages. He is honorary member of SAFA, AIA and RIBA, academician of the International Academy of Architecture and holds five honorary doctorates in Finland, Estonia, USA and Romania.

His talk is titled “Body, Imagination and Empathy”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Juhani_Pallasmaa

Jussi Ängeslevä

Jussi Ängeslevä

Jussi Ängeslevä on muotoilija, kuvataiteilija sekä Berliinin taideyliopiston ja Lontoon Royal College of Arts -yliopiston professori. Lisäksi hän toimii ART+COM-studion luovana apulaisjohtajana. Hän yhdistää töissään visuaalisen, aineellisen ja vuorovaikutussuunnittelun elementtejä algoritmeihin, elektroniikkaan ja mekatroniikkaan.

Ängeslevä luennoi ja toimii taide- ja muotoilukilpailujen tuomaristoissa sekä erilaisissa akateemisissa luottamustoimissa eri puolella maailmaa. Hänen työnsä ovat saaneet palkintoja mm. sellaisilta tahoilta kuin Royal Society of Arts, NESTA, Art Directors Club of Europe, D&AD, Ars Electronica ja ZKM.

Jussi Ängeslevän puheenvuoro on englanninkielinen.

Jussi Ängeslevä is a designer, an artist, and professor at the Berlin University of the Arts and Royal College of Arts in London. In parallel to the academic work, he is the vice creative director of ART+COM studios. His work combines understanding of visual, physical and interaction design with algorithmic, electronic and mechatronic technologies.

Ängeslevä gives lectures and serves on art and design competition juries as well as academic boards all around the world. His work has received awards from institutions such as Royal Society of Arts, NESTA, Art Directors Club of Europe, D&AD, Ars Electronica and ZKM.

http://angesleva.iki.fi http://artcom.de https://twitter.com/jangesle

maria-westholm

Maria Westholm

Maria Westholm on graafinen journalisti ja ruotsalaisen Dagens Nyheter -sanomalehden grafiikkatoimituksen esimies. Hän on toiminut graafisena journalistina ja kuvittajana vuodesta 2006 useissa ruotsalaisissa sanomalehdissä, mm. Svenska Dagbladetissa, Aftonbladetissa ja Upsala Nya Tidningissä.

Dagens Nyheter palkkasi kaksi ohjelmoijaa keväällä 2014. Westholm käy esityksessään läpi grafiikkatoimituksen ja ohjelmoijien yhteistyönä syntyneitä interaktiivisia esityksiä, joiden pohjana ovat niin suuret data-aineistot kuin tiukemmin rajatutkin sisällöt.

Maria Westholmin puheenvuoro on englanninkielinen. Maria Westholm is an infographic journalist and head of the graphics department of the Swedish daily Dagens Nyheter. She has worked as an infographic journalist and illustrator since 2006 in a variety of Swedish newspapers such as Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Upsala Nya Tidning. Dagens Nyheter hired two programmers in the spring of 2014 for creating interactive graphics. Together with the graphic department they have created interactive visual presentations of both big data and more narrow subjects, which Westholm will showcase in her presentation. Her talk is titled “Newsgraphics translated to interaction”.

http://www.marris.se https://twitter.com/marrisw

OonaRaisanen_web

Oona Räisänen

Oona ”windytan” Räisänen on helsinkiläinen signaalihakkeri, jonka kiinnostuksen kohteisiin lukeutuvat elektroniikka, salakirjoitukset, arvoitukset ja vanha teknologia. Hän lähestyy teknologisia arvoituksia itse rakentamillaan työkaluilla ja kertoo tutkimustuloksistaan visualisointien avulla.

Hänen tutkimuksensa avaavat teknologisen yhteiskunnan arjen salaisuuksia ja tuottavat avointa tietoa kenen hyvänsä vapaasti käytettäväksi. Esimerkiksi hänen vuonna 2012 laatimansa visualisointi analogisen modeemin ”kättelyn” (handshaking) rakenteesta on saanut laajaa kansainvälistä huomiota.

Räisäsen puheenvuoron otsikko on ”Aaltoliike kuvana”.

Oona “windytan” Räisänen is a Helsinki-based signal hacker, who is interested in electronics, mysteries, codes and ciphers, and vintage tech. She solves these technological mysteries with self-made tools and visualizes her research results.

Her reserarch sheds light on the everyday secrets of the information society and opens up knowledge for anyone to use and develop further. For example, her 2012 visualization on a dial-up modem’s handshake attracted well-deserved international interest.

Oona Räisänen’s talk is in Finnish.

http://oona.windytan.com https://twitter.com/windyoona

Sakke Yrjölä

Sakke Yrjölä

Sakke Yrjölä on kuvittaja ja kalamies.

Yrjölän keväällä 2015 julkaistu kirja Suomen kalat on ensimmäinen yhden kuvittajan/taiteilijan tekemä lajintunnistuskuvasto kaikista maassamme esiintyvistä kaloista.

Erityisenä haasteena aiemmille kuvittajille on ollut, että kalat näyttävät erilaiselta vedessä kuin maalle nostettuna ja ne alkavat muuttaa väriä heti kuoltuaan. Yrjölä pyrki kuvaamaan kirjassaan kalat juuri vedestä nostettuina ja päätyi kalastamaan mallina käyttämänsä kalat itse.

Sakke Yrjölän puheenvuoron otsikko on ”Lajitunnistuskuva – lajin idean etsintä/haaste”.

Sakke Yrjölä is an illustrator and an avid angler.

His 2015 book Suomen kalat (Fish of Finland) is the first guide illustrated by a single artist to include all the species that live in Finland.

The challenge for previous generations of illustrators has been the fact that fish look different underwater than on dry land, and they also start to change their color immediately upon death. Yrjölä caught each of the specimens himself to be able to illustrate them the way they look immediately after the catch. 

Sakke Yrjölä’s talk is in Finnish.

http://www.sakkeyrjola.com http://www.sakkeyrjola.com/kalakuva/

Sandra Rendgen

Sandra Rendgen

Sandra Rendgen on tutkija ja tietokirjailija, joka on erikoistunut tiedon visualisointiin ja sen historiaan sekä vuorovaikutteiseen mediaan. Hän on koostanut Taschen-kustantamolle infografiikan historiaa käsittelevää laajaa kokoomateosta, Information Graphics (2012) ja Understanding the World (2014). Koulutukseltaan Rendgen on taidehistorioitsija ja kulttuuriteoreetikko, ja hän on toiminut tiedon visualisoinnin opettajana Potsdamin ammattikorkeakoulussa.

Rendgen kuului myös maailman arvostetuimman infografiikkakilpailu Malofiejin tämänvuotiseen tuomaristoon.

Sandra Rendgenin puheenvuoro on englanninkielinen.

Sandra Rendgen is an author and editor with a particular focus on data visualization, interactive media and the history of information visualization. In collaboration with Taschen Publishing, she released Information Graphics (2012) and Understanding the World (2014). With an academic background in art history and cultural theory, she is currently expanding her research in the history of infographics. 

She has taught a class on the history and theory of information visualisation at the University of Applied Sciences in Potsdam.

Rendgen was also a member of the jury at this year’s Malofiej awards.

Her talk is titled “Age-Old, Brand-New: Visualizing Knowledge Throughout the Centuries”.

https://sandrarendgen.wordpress.com https://twitter.com/srendgen