Tuomas Siitonen

Tuomas Siitonen on helsinkiläinen arkkitehti ja graafinen suunnittelija. Hän toimii tuntiopettajana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella ja kirjoittaa kaupunkitilasta ja sen teoriasta. Tällä hetkellä hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat kotitilat, place-making eli tyhjien alueiden, rakennusten ja tilojen otto uuteen käyttöön sekä väliaikaisten tilojen ja tilainstallaatioiden suunnittelu.

Tuomas Siitosen puheenvuoron otsikko on ”Meniköhän perille? – kaksi casea tiedon havainnollistamisesta”

Tuomas Siitonen is an architect and graphic designer based in Helsinki, Finland. He also lectures at the Department of Architecture at Aalto University School of Arts, Design and Architecture and writes about urban spaces on a more theoretical level. At the moment his special interests lie in domestic spaces, place-making and design of temporary spaces and installations.

Tuomas Siitonen’s talk is in Finnish.

http://tuomassiitonen.fi/

twitter: @tsiit

Leave a Reply

Your email address will not be published.