Paula Ahonen-Rainio

Tekniikan tohtori Paula Ahonen-Rainio on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella. Hänen alanaan on geoinformatiikka ja kartografia eli sijainniltaan tunnetun paikkatiedon mallintaminen ja käyttö, karttojen suunnittelu ja visuaalinen analyysi. Hän on erityisesti kiinnostunut tiedon jäsentämisestä ja sen suhteesta ihmisen havaintoprosessiin ja visuaalisen esittämisen keinoihin. Hän ohjaa tällä hetkellä tutkimuksia, jotka käsittelevät mm. visuaalisesti ruuhkautuvia webbikarttoja ja aikaan sidotun paikkatiedon esittämistä.

Ahonen-Rainio puhuu aiheesta ”Kun tiedolla on sijainti – kartan mahti ja sen rajat”

Paula Ahonen-Rainio (D.Tech.) works as a lecturer at Aalto University’s Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics. Her area of expertise is cartography and visualization of geoinformation, that is, modelling and use of spatial data, map design and visual analysis. She is interested in structuring of information, visual overload on map mashups and presentation of spatio-temporal data.

Paula Ahonen-Rainio’s talk is in Finnish.

Leave a Reply

Your email address will not be published.