Oona Räisänen

OonaRaisanen_webOona ”windytan” Räisänen on helsinkiläinen signaalihakkeri, jonka kiinnostuksen kohteisiin lukeutuvat elektroniikka, salakirjoitukset, arvoitukset ja vanha teknologia. Hän lähestyy teknologisia arvoituksia itse rakentamillaan työkaluilla ja kertoo tutkimustuloksistaan visualisointien avulla.

Hänen tutkimuksensa avaavat teknologisen yhteiskunnan arjen salaisuuksia ja tuottavat avointa tietoa kenen hyvänsä vapaasti käytettäväksi. Esimerkiksi hänen vuonna 2012 laatimansa visualisointi analogisen modeemin ”kättelyn” (handshaking) rakenteesta on saanut laajaa kansainvälistä huomiota.

Räisäsen puheenvuoron otsikko on ”Aaltoliike kuvana”.

Oona “windytan” Räisänen is a Helsinki-based signal hacker, who is interested in electronics, mysteries, codes and ciphers, and vintage tech. She solves these technological mysteries with self-made tools and visualizes her research results.

Her reserarch sheds light on the everyday secrets of the information society and opens up knowledge for anyone to use and develop further. For example, her 2012 visualization on a dial-up modem’s handshake attracted well-deserved international interest.

Oona Räisänen’s talk is in Finnish.

http://oona.windytan.com
https://twitter.com/windyoona