Heikki Mannila

Seminaarin avajaissanat lausuu Suomen Akatemian pääjohtaja, tietojenkäsittelytieteiden tohtori Heikki Mannila. Pitkään tietojenkäsittelytieteen professorina toiminut Mannila on tutkijanurallaan erikoistunut algoritmeihin, tiedonlouhintaan ja data-analyysiin etenkin tietokonelingvistiikan sekä laskennallisen biologian ja paleontologian aloilla ja julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita näistä aiheista.

Mannilan avajaispuheenvuoron teemana on käytettävän ja saavutettavan tiedon merkitys yhteiskunnassa.

Professor Heikki Mannila (Ph.D.) is the President of the Academy of Finland. His research at Aalto University’s department of Information and Computer Science focuses on algorithms, data mining and data analysis, particularly relating to the fields of computational biology, paleontology and linguistics. He is the author of numerous papers relating to these subjects.

Mannila will open the seminar with a presentation on the importance of usable and accessible data.

Heikki Mannila’s talk is in Finnish.

Leave a Reply

Your email address will not be published.