Farida Vis

Filosofian tohtori Farida Vis on vanhempi tutkija Sheffieldin yliopiston viestinnän laitoksella (Information School). Hänen erityisalaansa ovat sosiaalinen media, kriisiviestintä, datajournalismi sekä kansalaisyhteiskunnan ja median suhde.

Hän on kiinnostunut kansalaisjournalismista sekä siitä, kuinka ihmiset kommunikoivat paikallisissa ja globaaleissa kriisitilanteissa sanallisesti ja kuvallisesti sosiaalisessa mediassa. Vis johti The Guardian -lehden palkitun Reading the Riots -projektin tutkimusryhmää, joka pyrki selvittämään Englannissa 2011 puhjenneiden mellakoiden kulkua Twitter-viestien avulla. Hän on myös kirjoittanut useita akateemisia ja yleistajuisia julkaisuja, jotka käsittelevät datajaournalismia ja sosiaalista mediaa.

Farida Visin puheenvuoro on englanninkielinen.

Farida Vis (Ph.D.) is a Research Fellow in the Social Sciences in the Information School at the University of Sheffield. Her work is centrally concerned with researching social media, crisis communication, visual communication, data journalism and citizen engagement.

She is interested in citizen journalism and how people communicate with words and images through social media in relation to global and local crises. Vis led the academic team behind the The Guardians’s award-winning Reading the Riots project examining the UK 2011 riot tweets on Twitter.  She is regularly publishes on her research relating to data journalism and social media.

Farida Vis’ topic is “What do data visualizations want?”, relating to her current research project.

http://researchingsocialmedia.org
http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots

twitter: @flygirltwo

Leave a Reply

Your email address will not be published.