Takashi Kawai

Kawai_speakers2016FT Takashi Kawai on Wasedan yliopiston professori ja vierailijaprofessori Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella, jossa hän työskentelee lukuvuonna 2016–2017 osana Visual Cognition -tutkimusryhmää. Koulutukseltaan Kawai on havaintopsykologi. Hän on virtuaalitodellisuuden käyttöergonomian tutkimuksen pioneeri ja toimii keskeisissä luottamustoimissa useissa ergonomian alan kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Takashi Kawain puheenvuoro on englanninkielinen.

Takashi Kawai, PhD is professor at Waseda University’s Department of Intermedia Art and Science, and Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies. He is visiting professor at University of Helsinki’s Faculty of Behavioral Sciences, where he is embedded with the Visual Cognition research group. He is also a certified ergonomist.

Kawai is a pioneer in research to ergonomics of virtual reality and other advanced imaging techniques. He holds several senior positions of trust with national and international ergonomics societies, being a member of the Excecutive Committee of the International Ergonomics Association (IEA), among others. 

His talk is titled “Ergonomics in Advanced Imaging”.

https://www.researchgate.net/profile/Takashi_Kawai
http://www.helsinki.fi/psychology/groups/visualcognition/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *