Stefania Passera & Helena Haapio

Stefania Passera on tutkija ja jatko-opistelija Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Passera kuuluu monitieteelliseen MIND-tutkimusryhmään, jossa hän tutkii sopimusten visualisointia. Hän on taustaltaan graafinen suunnittelija.

Passera on tutkinut erityisesti sitä, miten visuaalisen viestintä ja visuaaliset prototyypit voivat edistää luovaa ajattelua ja auttaa niin bisnesprosessien kuin sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Hän on kehittänyt käyttäjäkeskeisiä sopimusasiakirjojen visualisointeja yhteistyössä useiden suomalaisten yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa.

Helena Haapio on helsinkiläinen juristi, yrittäjä ja sopimusvalmentaja. Hän auttaa yrityksiä käyttämään sopimuksia liiketoiminnan kehittämisen välineenä ja välttämään niiden avulla oikeudellisten ongelmien syntymistä jo ennakolta. Hän tutkii sopimusten visualisointia osana väitöskirjatutkimustaan Vaasan yliopistossa. Haapio on kirjottanut useita sopimusoikeutta käsitteleviä kirjoja. Ennen Lexpert-yrityksensä perustamista hän toimi Wärtsilän konsernijuristina.

Haapion mielestä sopimukset ovat liian tärkeitä jätettäväksi juristeille. Yhdessä Passeran kanssa hän pyrkii tuomaan visualisoinnit osaksi tätä toistaiseksi tekstikeskeistä maailmaa ja mullistaa sen, miten viestimme, suunnittelemme ja ymmärrämme sopimukset.

Passeran ja Haapion esitys on englanninkielinen.

Stefania Passera is a researcher and doctoral student at Aalto University School of Science, where she is part of the multidisciplinary MIND Research Group, currently working on contract visualization. Her background is in graphic design.

She has investigated how design methods of visual communication and prototyping can facilitate creative thinking and improve both business and societal innovation processes.  Passera has been working with private and public organizations in Finland on the development of user-centered visual contract documents.

Helena Haapio is a lawyer, entrepreneur, and contract coach based in Helsinki. She helps companies use contracts to achieve better business results and stay out of legal trouble. She does research on contract visualization as part of her Ph.D at the University of Vaasa.  Haapio has authored several books on contract law. Before founding Lexpert Ltd, she served as in-house legal counsel for Wärtsilä Group. 

For Haapio, contracts are too important to be left to the lawyers alone. Together with Passera she seeks to introduce visualization in this word-dominated domain and revolutionize the way contracts are communicated, designed, and perceived.

Passera’s and Haapios’s presentation “The quest for clarity in contracts: time for a visual turn” will introduce their latest research and experiments on contract visualization.

http://www.lexpert.com/en/visualisation
http://stefaniapassera.com/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.