Robert Simmon

Keynote_SimmonRobert Simmon on työskennellyt lähes 20 vuotta visualisoijana NASAn Earth Observatoryssa, josta hän siirtyi äskettäin Planet Labs -yrityksen leipiin. Hänen erityisalanaan ovat satelliittiaineistojen pohjalta rakennetut kuva-aineistot joita on käytetty laajasti NASAn ulkopuolellakin, mm. lehdistössä ja mainoksissa. Hänen tunnetuimpia töitään on vuonna 2002 julkaistu, Blue Marble -nimellä tunnettu kuva maapallosta joka nähtiin mm. alkuperäisen iPhonen taustakuvana. Työssään hän pyrkii tuottamaan selkeitä ja helposti ymmärrettäviä visualisointeja monimutkaisesta datasta ottaen huomioon ihmisen havainnon rajoitteet ja vahvuudet.

Simmon kuului myös maailman arvostetuimman infografiikkakilpailu Malofiejin tämänvuotiseen tuomaristoon.

Robert Simmonin puheenvuoro on englanninkielinen.

Robert Simmon is a data visualizer and designer with nearly two decades of experience at NASA’s Earth Observatory, who recently moved to the startup company Planet Labs. He is an expert at creating clear and compelling imagery from satellite data. He focuses on producing visualizations that are elegant and easily understandable, while accurately presenting the underlying data. His imagery has appeared in newspapers, web sites, and advertisements. The 2002 Blue Marble, a simulated view of the Earth, was featured on the login screen of the original Apple iPhone.

Simmon was also a member of the jury at this year’s Malofiej awards.

His talk is titled “Understanding Earth by Understanding Perception”.

http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/elegantfigures/
https://twitter.com/rsimmon

Leave a Reply

Your email address will not be published.