Markku Mikkola-Roos

Markku Mikkola-Roos
Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos työskentelee Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiyksikössä erityisalanaan lintujen suojelu. Mikkola-Roos kertoo esityksessään eläinten tunnistusoppaissa käytettävien tunnistuskuvien ominaisuuksista ja erityispiirteistä otsikolla ”Varesvuo vai von Wright?
Lintujen kuvailun ja tunnistamisen vaikeudesta”.

Senior researcher Markku Mikkola-Roos works at the Finnish Environment Institute’s biodiversity unit. His area of expertise is endangered bird species. Mikkola-Roos will talk about field guides and the identification pictures within that are used to identify animal species.

Markku Mikkola-Roos’ talk is in Finnish.

Leave a Reply

Your email address will not be published.