Juha Nurminen

JuhaNurminen
Tieto näkyväksi -seminaarin avaa John Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Juha Nurminen. Hänen kiinnostuksensa kohteena on tiedon monipuolinen hyödyntäminen niin yrityselämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Ympäristön tilan ja luonnontieteellisen tutkimuksen havainnollistaminen, julkistaminen ja sen hyödyntäminen on hänen sydäntään lähellä.

Mm. Vuoden maineteko -palkinnolla ja valtion tiedonjulkistamispalkinnolla huomioitu Nurminen vastaa myös vuonna 2004 perustetusta Puhdas Itämeri -hankkeesta, joka sai alkunsa hänen aloitteestaan ja jonka toimintaa hän on tukenut merkittävällä lahjoituksella. Nurmisen aloitteesta käynnistettiin myös Tankkeriturva-hanke, jossa navigaatiotiedon käsittelyllä ja kommunikoinnilla on keskeinen asema. Parhaillaan Nurminen valmistelee vaimonsa tietokirjailija Marjo Nurmisen kanssa kirjaa maailmankartan kulttuurihistoriasta mm. tieteen, taiteen, kaupan, politiikan ja diplomatian näkökulmasta.

Juha Nurminen is the chairman of the John Nurminen Foundation. His interests include evidence-based decision making in both business and society, and promoting environmental science and its findings. He has won several prestigious awards for his life’s work, including the Clean Baltic Sea initiative he founded in 2004. Currently he is working on a book about the cultural history of early world maps together with his wife, non-fiction writer Marjo Nurminen

Juha Nurminen’s talk is in Finnish.

http://www.juhanurminen.fi
http://www.puhdasitameri.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published.